Strategické partnerství Evropské unie a Číny: současnost a perspektivy

Název práce: Strategické partnerství Evropské unie a Číny: současnost a perspektivy
Autor(ka) práce: Pardupová, Vanda
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá partnerstvím Evropské unie a Čínské lidové republiky. Hlavním cílem je charakterizovat partnerství EU a ČLR a analyzovat jejich obchodní vztahy. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je teoretickým rámcem a věnuje se zahraničně-obchodní politice EU a ČLR. Druhá kapitola analyzuje obchodní vztahy ČLR a EU. Třetí kapitola se zaobírá obchodními překážkami na čínském a evropském trhu.
Klíčová slova: společná obchodní politika; čínská ekonomika; strategické partnerství
Název práce: EU-China Strategic partnership
Autor(ka) práce: Pardupová, Vanda
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis is about strategic partnership between China and the European Union. The aim of the thesis is to evaluate the partnership between China and EU. The first part consists of EU trade policy and Chinese trade policy. The second part includes the analysis of the relations between China and EU. The third part describes the problems on the chinese market and on european market.
Klíčová slova: trade; The Chinese economy; partnership

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra světové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2013
Datum podání práce: 14. 5. 2014
Datum obhajoby: 10. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42231/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: