Pilot judgement procedure in the European Court of Human rights

Název práce: Pilot Judgement Procedure in the European Court of Human Rights
Autor(ka) práce: Buyakova, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Trávníčková, Zuzana
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis examines one of the latest novelties in the work of the ECtHR - Pilot Judgement Procedure. The thesis covers all the aspects of the PJP such as an introduction of the procedure and its reasons, its main objectives, theoretical basis, practical application, and effectiveness.
Klíčová slova: systematic problem; Pilot Judgement Procedure; European Court of Human Rights
Název práce: Pilot judgement procedure in the European Court of Human rights
Autor(ka) práce: Buyakova, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Trávníčková, Zuzana
Oponenti práce: Zemanová, Štěpánka
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The thesis examines one of the latest novelties in the work of the ECtHR - Pilot Judgement Procedure. The thesis covers all the aspects of the PJP such as an introduction of the procedure and its reasons, its main objectives, theoretical basis, practical application, and effectiveness.
Klíčová slova: systematic problem; Pilot Judgement Procedure; European Court of Human Rights

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 9. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2014
Datum obhajoby: 11. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43861/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: