Možnosti přeshraničních fúzí v Evropských společenstvích

Název práce: Možnosti přeshraničních fúzí v Evropských společenstvích
Autor(ka) práce: Hrabánek, Dušan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlok, Jan
Oponenti práce: Švarc, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá analýzou jednotlivých možností, které evropské komunitární právo nabízí obchodním společnostem, které se chtějí spojovat přes hranice jednotlivých členských států. Podrobně rozebírá všechny tři možnosti, kterými jsou založení evropské společnosti fúzí akciových společností, založení evropské družstevní společnosti fúzí družstev a uskutečnění přeshraniční fúze kapitálových společností podle desáté směrnice o přeshraničních fúzích. Zabývá se též navazujícími českými předpisy, včetně posledních legislativních návrhů. Na závěr se na základě dosavadních zkušeností z praxe snaží o výhled do budoucna.
Klíčová slova: evropské družstvo; evropská společnost; komunitární právo; obchodní společnosti; přeshraniční fúze
Název práce: Possibilities of cross-border mergers within the European Communities
Autor(ka) práce: Hrabánek, Dušan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlok, Jan
Oponenti práce: Švarc, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2007
Datum podání práce: 25. 11. 2007
Datum obhajoby: 25. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7011/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: