Vývoj ekonomiky Dánska v kontextu Evropské unie

Název práce: Vývoj ekonomiky Dánska v kontextu Evropské unie
Autor(ka) práce: Paušová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Karpová, Eva
Oponenti práce: Vošta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Vývoj ekonomiky Dánska v kontextu EU, analýza ekonomického vývoje Dánska v období 1973-2006 na pozadí ekonomického a integračního vývoje Evropské unie, vztah Dánska a EU, výhody a nevýhody člensví v EU, problematika EMU.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 8. 2006
Datum podání práce: 20. 8. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3436/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: