DOPADY ZMĚNY ZDANĚNÍ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ NA SPOTŘEBU, STÁTNÍ ROZPOČET A NELEGÁLNÍ TRH V ČESKÉ REPUBLICE

Název práce: DOPADY ZMĚNY ZDANĚNÍ TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ NA SPOTŘEBU, STÁTNÍ ROZPOČET A NELEGÁLNÍ TRH V ČESKÉ REPUBLICE
Autor(ka) práce: Vašíčková, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Šlajs, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje a analyzuje nastavení spotřebních daní z tabákových výrobků a trh s těmito výrobky v České republice. Je zkoumán vliv změny spotřebních daní z tabákových výrobků na státní rozpočet, na objem prodejů tabákových produktů a na nelegální trh s těmito produkty. V textu jsou také diskutovány účinky vládních regulací na trh s tabákovými produkty. Práce dochází k závěru, že zvyšování spotřebních daní může díky Peltzmanovu efektu vést k původně nezamýšleným důsledkům, které jsou v protikladu argumentaci ve prospěch daňového zvýšení. Deformace trhu s tabákovými výrobky přitom znesnadňuje jeho efektivní regulaci.
Klíčová slova: spotřební daň; tabákové výrobky a produkty; Peltzmanův efekt; regulace; černý trh; cigarety
Název práce: Impacts of changes in taxation on consumption of tobacco products, government budget and illegal market in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Vašíčková, Pavla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Šlajs, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis describes and analyzes the excise tax on tobacco products and the relevant market in the Czech Republic. Changes of the excise tax on tobacco products in the Czech Republic and their impacts on the public finance, on sales of tobacco products, and on illegal market trading these products are analyzed as well as effects of government regulation on the tobacco products market. The thesis concludes that increasing excise taxes, due to the Peltzman effect, may lead to originally unintended consequences which are in the contradiction to arguments in favor of the tax increase. Distortions on the tobacco products' market make the efficient regulation difficult.
Klíčová slova: black market; cigarettes; excise tax; Peltzman effect; regulation; tobacco products

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 12. 2012
Datum podání práce: 17. 5. 2013
Datum obhajoby: 22. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/40722/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: