Komparatívna analýza prílivu priamych zahraničných investícií a ich vplyvu na ekonomiky Vyšegrádskej štvorky

Název práce: Komparatívna analýza prílivu priamych zahraničných investícií a ich vplyvu na ekonomiky Vyšegrádskej štvorky
Autor(ka) práce: Čavojská, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Dana
Oponenti práce: Dvořáková, Dana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Problematika priamych zahraničných investícií je v aktuálnej dobe veľmi diskutovanou témou. Niet sa čo čudovať, veď ich dynamika v posledných dvoch desaťročiach prevyšuje dynamiku medzinárodného obchodu s tovarom a službami. Ich nositeľmi sú prevažne finančne a technologicky silné spoločnosti, hľadajúce nové odbytištia pre svoje výstupy. Predkladaná diplomová práca sa zameria práve na fenomén rozširovania priamych zahraničných investícií (ďalej PZI) do špecifického regiónu štyroch ekonomík: Maďarska, Poľska, Českej a Slovenskej republiky.
Klíčová slova: produktivita práce; nezamestnanosť; ekonomický rast; investičné stimuly; investície
Název práce: Comparative analysis of foreign direct investment and its impact on economies of \
Autor(ka) práce: Čavojská, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Dana
Oponenti práce: Dvořáková, Dana
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2006
Datum podání práce: 21. 8. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3438/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: