Měření výkonnosti portfolia

Název práce: Meranie výkonnosti portfólia
Autor(ka) práce: Csörgö, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Málek, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá meraním výkonnosti portfólia. V teoretickej časti je popis rizika a meranie výkonnosti portfólia, prehľad kolektívneho investovania a vysvetlenie portfólia. V praktickej časti sú vyhodnotené portfóliá metódami merania výkonnosti portfólia.
Klíčová slova: information ratio; benchmark; tracking error; Treynor; Sharpe; smerodajná odchýlka; riziko; portfólio
Název práce: Měření výkonnosti portfolia
Autor(ka) práce: Csörgö, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Málek, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá měřením výkonnosti portfolia. V teoretické části je popis rizika a měření výkonnosti portfolia, přehled kolektivního investování a vysvětlení portfolia. V praktické části jsou vyhodnocené portfolia metodami měření výkonnosti portfolia.
Klíčová slova: information ratio; benchmark; tracking error; Treynor; Sharpe; směrodatná odchýlka; riziko; portfolio
Název práce: Portfolio performance measurement
Autor(ka) práce: Csörgö, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Málek, Jiří
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The goal of the master thesis is to analyze portfolio performance. The theoretical part of the thesis describes risk, portfolio performance measurement, investment funds, theory of portfolio. The analysis of portfolio performance is measured by different portfolio measurement tools.
Klíčová slova: information ratio; benchmark; portfolio; tracking error ; Treynor; Sharpe; standard deviation; risk

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 10. 2013
Datum podání práce: 1. 6. 2014
Datum obhajoby: 11. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44908/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: