Trade openness and income inequality in Eastern Europe

Název práce: Trade openness and income inequality in Eastern Europe
Autor(ka) práce: Krčma, Matěj
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Němcová, Ingeborg
Oponenti práce: Klosová, Anna
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of the master thesis titled "Trade openness and income inequality in Eastern Europe" is to analyze the effects on income inequality changes in the population in the period of transformation from centrally planned economies to market economies in the last decade of the twentieth century. The first part of the thesis focuses on the development before the individual countries started to join the European Union. The subsequent liberalization in the early 21st century is evaluated in the second part of the thesis. The multiple regression analysis is used to estimate the effects. The data were provided by the World Bank for the period of from 1989 to 2014. The objective of the thesis is to enlighten the factors which are influencing the changes in income inequality.
Klíčová slova: liberalization; globalization; transformation; trade openness; Gini coefficient; Eastern Europe
Název práce: Trade openness and income inequality in Eastern Europe
Autor(ka) práce: Krčma, Matěj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němcová, Ingeborg
Oponenti práce: Klosová, Anna
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Předmětem diplomové práce "Míra otevřenosti obchodu a důchodové nerovnosti ve Východní Evropě" je analýzou změn v rozložení důchodů ve společnosti po transformaci ekonomik z centrálně plánovaných na tržní po roce 1989. První část práce se zaměřuje zejména na situaci v devadesátých letech před vstupem jednotlivých zemí do Evropské Unie. Následné liberalizaci po roce 2000 je věnována druhá část práce. K analýze je použito regresního modelu. Data byla použita z databáze Světové banky z let 1989 až 2014. Cílem práce je objasnit, které faktory ovlivňují diferenciaci rozložení důchodů v současnosti jak s vlivem pozitivním, tak negativním.
Klíčová slova: liberalizace; globalizace; transformace; otevřenost obchodu; Giniho koeficient; Východní Evropa

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra světové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2013
Datum podání práce: 30. 9. 2013
Datum obhajoby: 15. 9. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43596/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: