Retailing v Indii

Název práce: Retailing v Indii
Autor(ka) práce: Šefrová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce představuje pozici retailu v Indii. Hodnotí příležitosti a hrozby vstupu na indický trh. Představuje maloobchod z pohledu velkých maloobchodních indických firem.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 11. 2007
Datum podání práce: 28. 11. 2007
Datum obhajoby: 19. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7060/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: