Komunitní GPS navigace WAZE a její srovnání s ostatními GPS navigacemi

Název práce: Komunitní GPS navigace WAZE a její srovnání s ostatními GPS navigacemi
Autor(ka) práce: Dušek, Roman
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Šimek, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou GPS navigací a jejich aplikací dostupných pro mobilní telefony a zařízení. Práce je tradičně rozdělena do dvou hlavních oddílů -- teoretické a výzkumné části. V teoretické části práce definuje důležité pojmy v dané problematice a zkoumá dostupné typy GPS navigací, aplikace GPS navigací a jejich jednotlivé výhody a nevýhody. Čtenář získá povědomí o základních principech a fungování navigací. V praktické, výzkumné části jsou jednotlivé GPS navigace testovány ve stanovených případech a podmínkách dle jednotlivých hypotéz. Hlavní důraz je kladen na srovnání GPS navigace Waze, která přišla s inovativním způsobem tvorby svého obsahu přímo uživateli, se zástupci ostatních typů GPS navigací.
Klíčová slova: Navigace; Komunitní navigace; Waze; Crowdsourcing; GPS
Název práce: Community GPS navigation Waze and its comparison with different types of GPS navigations
Autor(ka) práce: Dušek, Roman
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Šimek, Luděk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the GPS navigations and their applications for portable phones and other portable devices. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. In the theoretical part, the necessary terminology is defined. Further on, the different types of the GPS navigations are examined along with their applications and their particular advantages and disadvantages. A reader of this thesis will learn about the basic principles of how the GPS navigations work. In the practical part, the research part, the particular GPS devices undergo tests that had been based on particular hypotheses and that had been run according to predetermined conditions. The crucial part of this section is a comparison different types of GPS navigations with the GPS navigation Waze which has introduced an innovative approach to the creation of its content by the users themselves.
Klíčová slova: Waze; Navigation; GPS; Community navigation; Crowdsourcing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2014
Datum podání práce: 1. 12. 2014
Datum obhajoby: 2. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50355/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: