Subsaharská Afrika na prahu 21. století: Chudoba jako problém rozvoje tohoto regionu

Název práce: Subsaharská Afrika na prahu 21. století: Chudoba jako problém rozvoje tohoto regionu
Autor(ka) práce: Vernerová, Dana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Adamcová, Lenka
Oponenti práce: Abrhám, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je věnována problému chudoby, který nejvíce postihuje rozvojové země. První část je věnována ukazatelům, pomocí kterých je možné chudobu v rozvojových zemích definovat a měřit. Tyto ukazatele jsou zaměřeny na příjem, spotřebu, zdravotní stránku obyvatelstva, vzdělání a další dimenze, které s chudobou souvisí. V druhé části je pozornost zaměřena na subsaharskou Afriku, která je z hlediska chudoby nejpostiženějším regionem. Analýza ekonomického vývoje a plnění Rozvojových cílů tisíciletí odhaluje hlavní příčiny prozatím neúspěšného efektivního snižování chudoby v této části afrického kontinentu.
Klíčová slova: Rozvojové cíle tisíciletí; subsaharská Afrika; rozvojové země; měření chudoby; chudoba

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 23. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7064/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: