Webové geografické systémy

Název práce: Webové geografické systémy
Autor(ka) práce: Hollmanová, Petra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pokorný, Pavel
Oponenti práce: Vlnas, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je představení práce s geoinformací v různém prostředí. Prostředím je myšleno nejen webové rozhraní, ale také zobrazení geografické informace v různých aplikacích a programech, jejichž fungování je závislé na internetovém připojení. V teoretické části jsou popsány mapové portály a webové aplikace využívající jejich mapy. Dále jsou popsány technologie pro vývoj a prezentaci těchto webových aplikací. Další část práce je zaměřena na využití geoinformace v prostředí sociálních sítích. Na zobrazení geoinformace v prostředí 3D je částečně zaměřena teoretická část, ale především je prezentována v části praktické. Cílem praktické části je představení práce s geoinformací v 2D a 3D formě a následné její možné využití.
Klíčová slova: Google; mapy; GIS
Název práce: Web Geographic Systems
Autor(ka) práce: Hollmanová, Petra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pokorný, Pavel
Oponenti práce: Vlnas, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is the presentation of geo-information in different environments. The environment is meant not only the web interface, but also display geographic information in various applications and programs, whose operation is dependent on an internet connection. In the theoretical section describes the map portals and web applications using their maps. The following describes technology for the development and presentation of web applications. Another part is focused on the use of geo-information in the environment of social networks. On presentation geo information in 3D environment is partly focused theoretical part, but above all it is presented in the practical part. The practical part is the introduction of geo information in 2D and 3D form and then its possible use.
Klíčová slova: maps; Google; GIS

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 5. 2010
Datum podání práce: 19. 12. 2014
Datum obhajoby: 19. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50718/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: