Aktivity firmy Renault ve vybraných zemích střední a východní Evropy

Název práce: Aktivity firmy Renault ve vybraných zemích střední a východní Evropy
Autor(ka) práce: Turková, Helena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Halík, Jaroslav
Oponenti práce: Bílková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá historií značky Renault a Dacia a sleduje vývoj spolupráce těchto značek. Popisuje model Dacia Logan, jeho silné a slabé stránky, další možná pokračování projektu X90. Práce se dále zabývá utvářením ceny na trhu a možnostmi jejího ovlivnění.
Klíčová slova: Marshallův graf; PEST analýza; SWOT analýza; střední a východní Evropa; automobilový průmysl; Logan; Dacia; Renault

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2006
Datum podání práce: 21. 8. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3441/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: