Francie a Blízký východ

Název práce: Francie a Blízký východ
Autor(ka) práce: Šonková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Komínová, Radka
Oponenti práce: Langhammerová, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce analyzuje vývoj vztahů Francie a zemí Blízkého východu s největším zaměřením na Stát Izrael a izraelsko-palestinskou otázku.Úvodní kapitola se věnuje nástinu postavení židovské a arabské menšiny ve Francii a jejich vlivu na utváření francouzské zahraniční politiky . Dále je práce rozdělena na čtyři kapitoly podle důležitých historických období, ve kterých je možno vysledovat odlišné tendence ve francouzské blízkovýchodní politice.
Klíčová slova: Izrael; mezinárodní vztahy; Blízký východ; Francie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2007
Datum podání práce: 1. 6. 2007
Datum obhajoby: 23. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7071/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: