Zdravotní politika v České republice

Název práce: Zdravotní politika v České republice
Autor(ka) práce: Benešová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stočková, Olga
Oponenti práce: Mertl, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obecná část diplomové práce se zabývá vymezením základních pojmů souvisejících se zdravotnictvím (zdraví a péče o něj, zdravotnické služby, zdravotní politika a zdravotnictví), zdravotnickým systémem a jeho typologií, možnostmi financování a úhrad zdravotní péče. Analytická část je věnována českému systému zdravotnictví, výdajům na zdravotnictví v ČR a možným návrhům na zlepšení situace.
Klíčová slova: výdaje na zdravotnictví; financování zdravotnictví; zdravotnický systém; zdravotnické služby; zdravotní politika; zdravotní péče; zdraví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2006
Datum podání práce: 25. 5. 2006
Datum obhajoby: 13. 6. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3068/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: