Analýza těžby alternativních kryptoměn

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza těžby alternativních kryptoměn
Autor práce:
Ballek, Miroslav
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Bruckner, Tomáš
Osoba oponující práci:
Šebesta, Michal
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bitcoin se v průběhu několika posledních let stal globálně úspěšným a velmi sledovaným projektem. Jedná se o druh decentralizované digitální měny, jejíž fungování je založeno na matematicko-kryptografických principech a vzniká pomocí výpočetně náročného procesu, který se nazývá těžba. Existuje také tisíce dalších alternativních kryptoměn, které i přes fakt, že bitcoin v mnoha ohledech překonávají, zůstávají mediálně téměř neznámé. Ústředním tématem této práce je rozsáhlý ekosystém alternativních kryptoměn a analýza jejich těžby. Cílem je na praktickém příkladu ukázat, jak těžba alternativních kryptoměn probíhá a zjistit, jestli lze konkrétním typem grafické karty profitabilně těžit. Před úspěšným dosažením cíle jsem musel nejprve ekosystém kryptoměn zanalyzovat. Dále potom různé kryptoměny vzájemně porovnat a na závěr zrealizovat těžební operaci a vyhodnotit její výsledky. Hlavní přínos práce je ve zmapování rozsáhlého ekosystému kryptoměn a nalezení odpovědi na otázku, proč jsou některé kryptoměny úspěšnější než jiné. Za dílčí přínos považuji praktickou ukázku realizace těžby alternativních kryptoměn a zjištění, za jakých podmínek se dají alternativní ktyptoměny profitabilně těžit pomocí grafické karty. Struktura práce je rozdělena na tři hlavní části. První část je věnována podrobnému vysvětlení pojmu kryptoměna, z čeho se skládá a na jakých principech funguje. Obsahem druhé části je kromě analýzy ekosystému, také vzájemné porovnání určitého vzorku alternativních kryptoměn. Třetí část je část praktická, ve které jsem uskutečnil reálnou těžební operaci.
Klíčová slova:
bitcoin; altcoin; těžba; Kryptoměna

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 4. 2014
Datum podání práce:
1. 12. 2014
Datum obhajoby:
03.02.2015

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
47507_xbalm00.pdf [3,21 MB]
Oponentura:
39772_xsebm14.pdf [181,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
47507_bruckner.pdf [328,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/47507/podrobnosti