Využití Internetu při získávání informací pří vývozu z ČR do Francie

Název práce: Využití Internetu při získávání informací pří vývozu z ČR do Francie
Autor(ka) práce: Pořádková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bílková, Jana
Oponenti práce: Král, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Statistické údaje o vzájemném obchodu ČR-Francie. Rozhodování o vstupu na francouzský trh (výzkum trhu). Vstup na francouzský trh (nepřímý, přímý). Komunikace českých firem na francouzském trhu. Podpora exportu a Internet.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2006
Datum podání práce: 21. 8. 2006
Datum obhajoby: 1. 6. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3444/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: