Kulturní dimenze Španělska s důrazem na pracovní trh

Název práce: Kulturní dimenze Španělska s důrazem na pracovní trh
Autor(ka) práce: Smolíková, Nikol
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je přiblížit kulturu Španělského království, vymezit jeho kulturní dimenze a následně je komparovat s výsledky pro Českou republiku. Práce nabízí nejen obecné informace o Španělsku, ale zaměřuje se i na jeho ekonomiku a aktuální situaci na jeho pracovním trhu.
Klíčová slova: interkulturní komunikace; kulturní dimenze; kultura; Španělsko
Název práce: Cultural dimensions of Spain with emphasis on labor market
Autor(ka) práce: Smolíková, Nikol
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of my diploma thesis is to describe the culture of the Kingdom of Spain, to define its cultural dimensions and then to compare it with the results of the Czech Republic. The work offers not only general information about Spain and about its culture but also focuses on its economy and current situation on its labor market.
Klíčová slova: intercultural communication; cultural dimensions; Spain; culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2014
Datum podání práce: 31. 12. 2014
Datum obhajoby: 7. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46794/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: