Současná pozice ratingu a ratingových agentur ve vazbě na regulaci finančního trh

Název práce: Současná pozice ratingu a ratingových agentur ve vazbě na regulaci finančního trh
Autor(ka) práce: Přibylová, Jana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Kaimova, Nadira
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je přiblížit současnou pozici jak ratingu samotného, tak i jednotlivých ratingových agentur. V současnosti je situace výrazně ovlivněna nevyhnutelnou regulací, která se vyvíjí stejně jako finanční trh. Práce proto mapuje legislativní vývoj ve vztahu k ratingu, přičemž se logicky zabývá význačnými událostmi, které zapříčinily vždy nová opatření. Ačkoli nebylo možné z mé strany dojít k jedinému konkrétnímu výsledku, podařilo se mi nastínit aktuální podmínky, ve kterých ratingové agentury působí jak ve světě, tak i v České republice. Hlavním zjištěním je fakt, že směr, kterým se vydaly Spojené státy americké i Evropská unie, nemusí být do budoucna nejšťastnější, jelikož nastolená přemíra regulace neřeší ztrátu důvěry v rating a ratingové agentury.
Klíčová slova: Vývoj regulace; Ratingové agentury; Rating
Název práce: Present position of rating and credit rating agencies in context to regulation of financial market
Autor(ka) práce: Přibylová, Jana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Blahová, Naděžda
Oponenti práce: Kaimova, Nadira
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this thesis is to introduce the current position of rating and credit rating agencies. Present situation is deeply influenced by inevitable regulation which is still developing as much as financial market. This thesis describes the regulatory evolution of rating and focuses mostly on most important events which cause new measures every time. Although I was not able to find one particular result, I managed to outline present conditions in which are credit rating agencies operating in the world or in the Czech republic. The main finding is probably the fact that the way of regulation chosen by the United States of America or the European Union is not the best. An excess of regulation can not solve the loss of confidence in rating and credit rating agencies.
Klíčová slova: Regulatory evolution; Rating; Credit rating agencies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 9. 2014
Datum podání práce: 12. 1. 2015
Datum obhajoby: 6. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45465/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: