Způsobilost procesu tepelného zpracování

Název práce: Způsobilost procesu tepelného zpracování
Autor(ka) práce: Pelechová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hůlová, Marie
Oponenti práce: Kunc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o způsobilosti procesu tepelného zpracování. Hlavním cílem je zhodnotit způsobilost procesu, který se uskutečňuje ve strojírenském podniku. Byly sledovány hodnoty tvrdosti, které se zavedly do regulačních diagramů a z nich byly vypočteny indexy způsobilosti. Po zhodnocení způsobilosti procesu tepelného zpracování byla navržena napravná opatření.
Klíčová slova: indexy způsobilosti; způsobilost procesu; statistická regulace procesu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2007
Datum podání práce: 3. 12. 2007
Datum obhajoby: 10. 6. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7111/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: