Politický marketing v ČR: komparace využití politického marketingu na komunální a senátní úrovni v roce 2014

Název práce: Politický marketing v ČR: komparace využití politického marketingu na komunální a senátní úrovni v roce 2014
Autor(ka) práce: Mazurová, Sonja
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Müller, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem "Politický marketing v ČR: komparace využití politického marketingu na komunální a senátní úrovni v roce 2014" se zabývá problematikou politického marketingu v současných senátních a komunálních volbách v říjnu 2014 v Praze. Práce je především analytického a deskriptivního charakteru. V první kapitole se nachází teoretický úvod do politického marketingu, jeho vznik a vývoj. Ve druhé kapitole jsou rozebrány nástroje politického marketingu, strategie při tvorbě politické kampaně, nové techniky v komunikaci s voličem a nastíněn je i politický branding společně s politickou reklamou. Třetí kapitola představuje pojem permanentní kampaně a jeho vlivu na volební kampaně a z toho plynoucí rostoucí profesionalitu volebních kampaní. Součástí je i charakteristika voleb do zastupitelstva z pohledu politického marketingu. Ve čtvrté kapitole autorka prezentuje jednotlivé zkoumané politické subjekty a v páté kapitole analyzuje volební kampaně.
Klíčová slova: volební kampaň; senátní volby 2014; komunální volby 2014; permanentní kampaň; politický marketing
Název práce: Political marketing in the Czech Republic: comparison of application of political marketing on municipal and senate elections in 2014
Autor(ka) práce: Mazurová, Sonja
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořáková, Vladimíra
Oponenti práce: Müller, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The submitted thesis "Political marketing in the Czech Republic: comparison of application of political marketing on municipal and senate elections in 2014 " concentrates on the analysis of application of political marketing on municipal and senate election campaigns in 2014. The thesis analyses in detail the tools that were used in campaigns. The first chapter defines the theory and origins of political marketing. The second chapter concentrates on tools, strategies and new ways of using political marketing. The third chapter introduces the term permanent campaign and its effects on growing professionalism in election campaigns. In the fourth chapter author presents researched political subjects and the last chapter analyses the election campaigns.
Klíčová slova: permanent campaign; senate elections 2014; municipal elections 2014; election campaign; political marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2013
Datum podání práce: 18. 5. 2014
Datum obhajoby: 9. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45008/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: