Analýza a strategie činnosti společnosti Progressplast na domácím a zahraničním trhu, srovnání, konkurence

Název práce: Analýza a strategie činnosti společnosti Progressplast na domácím a zahraničním trhu, srovnání, konkurence
Autor(ka) práce: Beran, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sztogrynová, Miroslava
Oponenti práce: Bílková, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií a navazujícími aktivitami společnosti Progressplast na domácím a převážně zahraničním trhu plastů a obalových materiálů. Pozornost je věnována silným a slabým stránkám společnosti v nejdůležitějších oblastech marketingové strategie (formy vstupy na zahraniční trh, cenová politika, komunikační politika a samozřejmě samotnému výrobku, dále domácí a zahraniční konkurenci, rovněž analyzuje vývoj na evropském a světovém trhu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2006
Datum podání práce: 21. 8. 2006
Datum obhajoby: 13. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3446/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: