Politické aspekty německo ruských vztahů v éře Putina a jejich hlavní problémy

Název práce: Politické aspekty nemecko ruských vzťahov v ére Putina a ich hlavné problémy
Autor(ka) práce: Benovič, Jozef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Voráček, Emil
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Nemecko ruské vzťahy sú kľúčovým partnerstvo pre európsku bezpečnosť a energetiku. Na nemecko-ruskej obchodnej spolupráci sú závislé mnohé európske štáty vrátane Českej a Slovenskej republiky. Rusko je pre Nemecko historicky strategickým partnerom a dôležitosť ich vzťahu aj v súčasnosti stúpa. Spolupráca sa rozširuje a tradičné rozpory sa prehliadajú. Ukrajinská kríza priniesla zmenu nemeckej politiky voči Rusku. Práca na základe metodológie teórií medzinárodných vzťahov zachytáva povahu a rozpory vzájomných vzťahov s odrazom v realite. Vzťah analyzuje z dvoch rovín, politickej a ekonomickej dimenzie a ich úzkej previazanosti.
Klíčová slova: Energetika; Zahraničná politika; Vzájomný obchod; Interdependencia; Bezpečnosť
Název práce: Politické aspekty německo ruských vztahů v éře Putina a jejich hlavní problémy
Autor(ka) práce: Benovič, Jozef
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Voráček, Emil
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Německo ruské vztahy jsou klíčovým partnerstvím pro evropskou bezpečnost a energetiku. Na německo-ruské obchodné spolupráci jsou závislé mnohé evropské státy včetně České a Slovenské republiky. Rusko je pro Německo historicky strategickým partnerem a důležitost jejich vztahu aj v současnosti stoupá. Spolupráce se rozšiřuje a tradiční rozpory se přehlídají. Ukrajinská krize přinesla změnu německé politiky vůči Rusku. Práce na základě metodologie teorií mezinárodních vztahů zachytává povahu a rozpory vzájemných vztahů s odrazem v realitě. Vztah analyzuje z dvou rovin, politické a ekonomické dimenze a jejich úzké propojenosti.
Klíčová slova: Vzájemný obchod; Interdependence; Bezpečnost; Energetika; Zahraniční politika
Název práce: Political aspects of German - Russian relations within the Putin´s era and their main problems
Autor(ka) práce: Benovič, Jozef
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Voráček, Emil
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
German Russian relations are key partnership for European security and energy. Many European states, including Czech and Slovak republic, are dependent on the German-Russian economic cooperation. Russia is for Germany historically a strategic partner and the importance of their relationship is rising currently, as well. The cooperation extends and the traditional contradictions are ignored. However, the Ukrainian crisis has brought a change of German policy towards Russia. The thesis describes the character of the relation and problems following the methodology of the international relations theories with real reflection. It analyses the relation from the political and economic dimensions and their close interconnection.
Klíčová slova: Reciprocal trade; Foreign policy; Security; Interdependency; Energy security

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 10. 2013
Datum podání práce: 31. 12. 2014
Datum obhajoby: 29. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44688/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: