Marketingová strategie (konkrétní příklad)

Název práce: Marketingová strategie (konkrétní příklad)
Autor(ka) práce: Hanzlíčková, Jitka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Filipová, Alena
Oponenti práce: Zeman, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V této bakalářské práci se věnuji marketingové strategii společnosti Schneider Bohemia,s.r.o., popisuji zde její současnou marketingovou situaci, její aktivity a výzkum provedený v roce 2004. Cílem práce bylo shromáždit informace o marketingových aktivitách společnosti a dokázat důležitost marketingu v dnešní době plné konkurence.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 12. 2007
Datum podání práce: 4. 12. 2007
Datum obhajoby: 19. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7117/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: