Ekonomický vývoj SAE se zaměřením na vývoj trhu nemovitostí a cestovního ruchu

Název práce: Ekonomický vývoj SAE so zameraním na vývoj trhu nehnuteľností a cestovného ruchu
Autor(ka) práce: Švehlová, Nina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Klosová, Anna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá ekonomickým vývojom Spojených arabských emirátov a sústreďuje sa na trh nehnuteľností a cestovného ruchu. Prvá kapitola sa venuje makroekonomickým ukazovateľom a zahraničnému obchodu. Druhá kapitola je zameraná na vývoj trhu nehnuteľností v SAE. Tretia kapitola popisuje trh cestovného ruchu SAE. Štvrtá kapitola je venovaná obchodným vzťahov ČR a SAE a perspektívam vzájomnej spolupráce.
Klíčová slova: cestovný ruch; nehnuteľnosti; Spojené arabské emiráty
Název práce: Ekonomický vývoj SAE se zaměřením na vývoj trhu nemovitostí a cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Švehlová, Nina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Klosová, Anna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá ekonomickým vývojem Spojených arabských emirátů a soustřeďuje se na trh nemovitostí a cestovního ruchu. První kapitola se věnuje makroekonomickým ukazatelům a zahraničnímu obchodu. Druhá kapitola je zaměřena na vývoj trhu nemovitostí v SAE. Třetí kapitola popisuje trh cestovního ruchu SAE. Čtvrtá kapitola je věnována obchodním vztahů ČR a SAE a zkoumá možnosti vzájemné spolupráce.
Klíčová slova: cestovní ruch; nemovitosti; Spojené arabské emiráty
Název práce: Economic development of the UAE, with a focus on the development of the real estate market and tourism
Autor(ka) práce: Švehlová, Nina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Klosová, Anna
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis is about the economic development of the UAE with a focus on the real estate market and tourism. The first chapter deals with macroeconomic indicators and foreign trade. The second chapter describes the development of the real estate market in the UAE. The third chapter focuses on the tourism market of the UAE. The fourth chapter examines the trade relations of the Czech Republic and the UAE and explores prospects for cooperation.
Klíčová slova: United Arab Emirates; tourism; real estate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2013
Datum podání práce: 5. 4. 2014
Datum obhajoby: 27. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44097/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: