Influencers v prostředí internetu

Název práce: Influencers v prostředí internetu
Autor(ka) práce: Bartl, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Oponenti práce: Šebek, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Systematizace celé problematiky vlivných spotřebitelů na základě rešerše sekundárních zdrojů a analýzy prostředí českého internetu. Výzkum konkrétní situace v oblasti videa ve vysokém rozlišení za použití kvantitativní obsahové analýzy jednotlivých zdrojů vlivných spotřebitelů a jimi používaných sociálních médií.
Klíčová slova: kvantitativní obsahová analýza; SMO; blog; sociální médium; internet; vlivný spotřebitel; influencer

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 12. 2007
Datum podání práce: 5. 12. 2007
Datum obhajoby: 24. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7128/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: