Význam a dopady obchodu s palmovým olejem a jeho deriváty na indonéskou ekonomiku

Název práce: Význam a dopady obchodu s palmovým olejem a jeho deriváty na indonéskou ekonomiku
Autor(ka) práce: Malcharčík, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Sejkora, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce zkoumá dopady pěstování palmy olejné a obchodu s palmovým olejem na ekonomiku Indonésie, největšího producenta a exportéra palmového oleje na světě. Čtenář se seznámí s aktuální ekonomickou situací Indonésie, obchodem s palmovým olejem a jeho ekonomickými, sociálními a environmentálními dopady na Indonésii. V závěru autor nabízí přehled možných řešení negativních dopadů prostřednictvím certifikace palmového oleje, např. dle organizace Kulatý stůl o udržitelné produkci palmového oleje.
Klíčová slova: RSPO; certifikace; deštné pralesy; palmový olej; obchod; Indonésie
Název práce: The Importance and Impacts of Trade in Palm Oil and Its Derivatives on the Indonesian Economy
Autor(ka) práce: Malcharčík, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Stuchlíková, Zuzana
Oponenti práce: Sejkora, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis examines the impacts of oil palm cultivation and palm oil trade on the economy of Indonesia, the largest producer and exporter of palm oil in the world. The reader will be familiar with the current economic situation in Indonesia, trade with palm oil and its economic, social and environmental impacts on Indonesia. In conclusion, the author offers an overview of possible solutions to the negative impacts through certification of palm oil e.g. by organization Roundtable on Sustainable Palm Oil.
Klíčová slova: RSPO; certification; rainforests; palm oil; trade; Indonesia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 5. 2013
Datum podání práce: 6. 5. 2014
Datum obhajoby: 14. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42997/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: