Role a postavení Francouzsko-české obchodní komory v rozvoji francouzsko-českých obchodních vztahů

Název práce: Role a postavení Francouzsko-české obchodní komory v rozvoji francouzsko-českých obchodních vztahů
Autor(ka) práce: Majerová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machková, Hana
Oponenti práce: Macko, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat roli Francouzsko-české obchodní komory v rozvoji francouzsko-českých obchodních vztahů. Předpokladem je pozitivní role v rozvoji těchto vztahů. V úvodu je stručně charakterizován vývoj vzájemných hospodářských vztahů mezi Českou republikou a Francií, následuje rozbor právní úpravy, stanov FČOK a hlavních aktivit, kterým se obchodní komora věnuje. Důraz je kladen na podrobnou analýzu činností obchodního oddělení. Dále jsou vyznačeni nejdůležitější partneři FČOK a jejich vzájemná spolupráce s FČOK. V závěru práce je nastíněn možný budoucí vývoj této organizace.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 12. 2007
Datum podání práce: 7. 12. 2007
Datum obhajoby: 18. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7141/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: