Návrh a vývoj rozšíření systému Wordpress pro tvorbu multimediálních portfolií

Název práce: Návrh a vývoj rozšíření systému Wordpress pro tvorbu multimediálních portfolií
Autor(ka) práce: Kabilka, Richard
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šubrta, Václav
Oponenti práce: Machek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Pro kariérní úspěch v kreativním průmyslu je důležitá komunikace v online prostředí. V této práci jsou nejprve prozkoumány základní principy a stavební prvky webového portfolia. Následně je proveden průzkum aktuálních webových trendů v oblasti designu a užitých technologií pro tento typ webových prezentací. Na základě těchto zjištění je navrženo vlastní rozšíření pro systém WordPress a popsán jeho vývoj. Rozšíření řeší snadnou správu multimédií a tvorbu administračního rozhraní k snadnému přizpůsobení vzhledu a nastavení funkcionalit webového portfolia.
Klíčová slova: redakční systém; multimédia; webová prezentace; WordPress
Název práce: Design and development of a WordPress extension for multimedial portfolios
Autor(ka) práce: Kabilka, Richard
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šubrta, Václav
Oponenti práce: Machek, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Career success in creative bussines largely depends on online presence. Grounding principles and elements of web portfolio are explored first. Then current trends in design and used technology for this type of web presentations are explored. On basis of these findings a WordPress extention is designed and its development is documented. This extension provides an easy way to organise multimedia uploads and easy to use administration for customizing appearance and functionality of a web portfolio.
Klíčová slova: multimedia; web presentation; content management system; WordPress

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 2. 2014
Datum podání práce: 14. 5. 2014
Datum obhajoby: 3. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46534/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: