Využití metody Lean Start-up při spuštění online projektu

Název práce: Využití metody Lean Start-up při spuštění online projektu
Autor(ka) práce: Sansalová, Sabeha
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na popis metody Lean Sartup, na popis možných postupů její aplikace na praktickém příkladu a na stručné porovnání s alternativními metodami vývoje softwarového produktu. Cílem práce je formulace doporučení pro užití metody pro podnikání v prostředí internetu.
Klíčová slova: lean startup; online projekt; startup
Název práce: Using Lean Start-up Methods in Starting an Online Project
Autor(ka) práce: Sansalová, Sabeha
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on describing The Lean Startup method, and possible ways for its application in a real online project. The thesis also tries to, briefly, compare this method with other alternative methods of software product development. The goal of the thesis is to formulate recommendations for the entrepreneurship in the Internet environment.
Klíčová slova: online project; Lean Startup; Product Development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 6. 2012
Datum podání práce: 30. 4. 2013
Datum obhajoby: 18. 2. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37972/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: