Nové metody v oblasti managementu lidských zdrojů

Název práce: New Methods in Human Resources Management
Autor(ka) práce: Ibragimova, Yuliya
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis concentrates on relationship between employee satisfaction and usage of new methods in Human Resources Management, particularly coaching and talent management. As employee satisfaction becomes one of the most important sources of influence on company's performance, it is also discussed in the theoretical background the relationship between employee satisfaction and company performance. The goal of the thesis is to find relationship between usage of new HRM methods (coaching and talent management) and employee satisfaction. The thesis has four chapters. First two chapters "Measurement Systems in an Organization" and "Methods in HR Management" set a theoretical background for the research. The third chapter concentrates on the research itself: employees of five Russian companies both with and without coaching and talent management, are tested. In the last chapter are compared research outcomes and theoretical approach, as well as, recommendations are given.
Klíčová slova: talent management; coaching; employee satisfaction; Russian companies; HR methods; performance measurement
Název práce: Nové metody v oblasti managementu lidských zdrojů
Autor(ka) práce: Ibragimova, Yuliya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Khelerová, Vladimíra
Oponenti práce: Vojtíšek, Zdeněk
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá vztahem mezi spokojeností zaměstnanců a použiváním nových metod HR managementu, především pak coachingu a talent managementu. V teoretické části práce je také diskutován vztah mezi spokojeností zaměstanců a výkonností firem, neboť je průkazné, že právě spokojenost zaměstnanců má výrazný dopad na hospodaření firem. Cílem práce je odvození vztahu mezi použítím nových metod HR managementu (coaching a talent managemement) a spokojeností zaměstnanců. Práce se skládá ze čtyř kapitol. První dvě kapitoly "Measurement Systems in an Organization" a "Methods in HR Management" jsou teoretickou částí, která je nutným metodologickým minimem pro splnění hlavního výzkumného cíle. Třetí kapitola se věnuje samotnému výzkumu. Zaměstnanci pěti společností v Rusku (mezi společnosti jsou zařázené jak ty, co používají coaching nebo talent management v oblasti HR, tak i ty, co nepoužívají ani jednu z těchto dvou metod) jsou testováni z hlediska spokojenosti. V poslední kapitole jsou porovnávány výsledky výzkumu s teoritickými předpoklady. Práce rovněž poskytuje konkrétní doporučení jednotlivým firmám.
Klíčová slova: talent management; spokojenost zaměstnanců; měření výkonnosti; HR metody; coaching; ruské firmy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 6. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 20. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48369/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: