Zajišťování kurzových rizik s využitím finančních derivátů

Název práce: Zajišťování kurzových rizik s využitím finančních derivátů
Autor(ka) práce: Pešková, Jana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá deriváty a jejich využitím při řízení kurzových rizik. Cílem je prozkoumat obecně možnosti zajišťování kurzových rizik pomocí derivátů a specificky zhodnotit způsob a míru jejich využití na českém trhu. V první kapitole je vysvětlen pojem riziko s důrazem na riziko kurzové a popsán způsob, jak rizika identifikovat, měřit, řídit a omezit. Druhá kapitola charakterizuje základní druhy derivátů, jejich náležitosti a možnosti uplatnění v risk managementu. Třetí kapitola popisuje a hodnotí reálné využívání derivátů na českém trhu na základě jejich analýzy v českém bankovním sektoru.
Klíčová slova: finanční deriváty; bankovní sektor; kurzová rizika
Název práce: Derivatives and their use in hedging foreign exchange risk
Autor(ka) práce: Pešková, Jana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Taušer, Josef
Oponenti práce: Čajka, Radek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with derivatives and their use in hedging foreign exchange risk. The aim is to examine methods of hedging FX risk with derivatives and specifically evaluate the ways and extent of their use on the Czech market. In the first chapter the term risk and particularly FX risk is explained and its identification, measurement, management and elimination methods are described. The second chapter focuses on the main types of derivatives, their characteristics and use in risk management. The third chapter describes and evaluates the actual use of derivatives on the Czech market based on their analysis in the Czech banking sector.
Klíčová slova: financial derivatives; foreign exchange risk; banking sector

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2013
Datum podání práce: 4. 5. 2014
Datum obhajoby: 2. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/43743/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: