Trends and Tendencies of Contemplation about UN Reform

Název práce: Trends and Tendencies of Contemplation about UN Reform
Podnázev práce: Reforma OSN po skončení studené války
Autor(ka) práce: Dvořáková, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Drhlík, Alois
Oponenti práce:
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá reformním úsilím po skončení studené války. Krátce zmiňuje i předchozí reformní kroky, ale jejím hlavním cílem je zhodnocení reforem generálních tajemníků Butruse-Butruse Ghálího a Kofiho Ananna. Práce se snaží sledovat, jak tito generální tajemníci reagovali na novou situaci v souvislostech po skončení studené války, jak byli v implementaci svých reforem úspěšní a nakolik dosáhli vytyčených cílů.
Klíčová slova: reforma OSN; Kofi Annan; Butrus-Butrus Ghálí; studená válka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta:
Katedra: Centrum tělesné výchovy a sportu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2006

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: