Univerzalita a relativita lidských práv z pohledu islámu - případová studie Saúdská Arábie

Název práce: Univerzalita a relativita lidských práv z pohledu islámu - případová studie Saúdská Arábie
Autor(ka) práce: Tošovská, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Novotná, Yvona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá univerzálním a kulturně relativním pohledem na lidská práva v islámu. Cílem práce je zjistit, zda je možné obhajovat porušování lidských práv v rámci koncepce kulturního relativismu v islámské civilizaci. Na základě provedené analýzy nejdůležitějších mezinárodních a regionálních instrumentů na ochranu lidských práv by práce měla zodpovědět otázku, jestli lze aplikovat teze kulturního relativismu v případě porušování lidských práv v Saúdské Arábii. Práce je systematicky rozdělena do tří kapitol, které se komplexně věnují dané problematice.
Klíčová slova: univerzalita; kulturní relativismus; Saúdská Arábie; Mezinárodní listina práv; lidská práva; islám; islámské právo
Název práce: Universality and relativity of human rights from the perspective of Islam - case study of Saudi Arabia
Autor(ka) práce: Tošovská, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Novotná, Yvona
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
In my diploma thesis I focused on human rights in Islam from the universal and the culture comparative point of view. A goal of my work was to find out, whether it is possible to justify the human rights abuses under the terms of concept of cultural relativism in the Islamic civilisation. The thesis should answer a question if it is possible to apply the principles of cultural relativism in case of human rights abuses in Saudi Arabia. This was achieved by analyzing the most important international and regional tools for human rights protection. The thesis is divided into three chapters, which are dedicating to this issue.
Klíčová slova: Islamic law; Saudi Arabia; Islam; human rights; cultural relativism; universality; Bill of Rights

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2013
Datum podání práce: 2. 5. 2015
Datum obhajoby: 10. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/44542/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: