Náboženský pluralismus v subsaharské Africe: Politické důsledky

Název práce: Religious Pluralism in Sub-Saharan Africa: Political Implications
Autor(ka) práce: Lackovičová, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Kochan, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The master's thesis 'Religious Pluralism in Sub-Saharan Africa: Political Implications' is divided into three chapters which aim at defining the region of Sub-Saharan Africa, and further introducing the concept of religious pluralism, religion and its impact on politics and security situation in general and in Nigeria, which was chosen for the case study. The aim was to find out how religion influences society, politics and conflicts in Nigeria. In a region where religion is very important, an analysis of all these factors is interesting and crucial for future developments.
Klíčová slova: politics; religion; religious pluralism; Nigeria; Sub-Saharan Africa; conflict; elections
Název práce: Náboženský pluralismus v subsaharské Africe: Politické důsledky
Autor(ka) práce: Lackovičová, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Kochan, Jan
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Diplomová práce 'Náboženský pluralismus v subsaharské Africe: Politické důsledky' je rozdělena do tří kapitol, které se zaměřují na vymezení regionu subsaharské Afriky, a dále zavádí pojem náboženského pluralismu, náboženství a jeho dopad na politiku a bezpečnostní situace obecně a v Nigérii, která byla vybrána pro případovou studii.Cílem bylo zjistit, jak náboženství ovlivňuje společnost, politiku a konflikty v Nigérii. V regionu, kde je náboženství velmi důležité, je analýza všech těchto faktorů zajímavá a zásadní pro budoucí vývoj.
Klíčová slova: subsaharská Afrika; volby; politika; náboženský pluralismus; Nigérie; konflikt; náboženství

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2014
Datum podání práce: 15. 5. 2015
Datum obhajoby: 27. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48475/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: