Historie diplomatického protokolu se zaměřením na francouzský vliv na diplomatický protokol a nové kulturní vlivy na diplomatický protokol

Název práce: The history of diplomatic protocol with the emphasis on French influence on diplomatic protocol and new cultural influences on today´s diplomatic protocol
Autor(ka) práce: Lukovicsová, Nicola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Matějka, Zdeněk
Oponenti práce: Peterková, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The Master's Thesis on "The History of Diplomatic Protocol with the Emphasis on French Influence on Diplomatic Protocol and New Cultural Influences on Today's Diplomatic Protocol" aims at introducing the topic of History of Diplomatic protocol and is further elaborating on the topic in terms of various influences on Diplomacy and Diplomatic protocol. The purpose was to show that the evolution of the practices, protocols and etiquette is a gradual process of change. Nowadays we live in the world strongly influenced by the European tradition that mainly comes from France. However, the changing world and process of globalization makes it easier for people to interact, share their values and spread their ideas.
Klíčová slova: French etiquette; Etiquette; History of Diplomatic Protocol; Diplomatic Protocol; Cultural Paradigms
Název práce: Historie diplomatického protokolu se zaměřením na francouzský vliv na diplomatický protokol a nové kulturní vlivy na diplomatický protokol
Autor(ka) práce: Lukovicsová, Nicola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Matějka, Zdeněk
Oponenti práce: Peterková, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Práce pod názvem "Historie diplomatického protokolu se zaměřením na francouzský vliv na diplomatický protokol a nové kulturní vlivy na diplomatický protokol" se zaměřuje na představení předmětu Diplomatického protokolu v historických souvislostech do hloubky. Především se zaměřuje na Francouzský vliv na diplomatický protokol. Dále propracovává téma nových kulturních vlivů na diplomatický protokol. Záměrem práce bylo ukázat, že vývoj diplomatické praxe a protokolu je zatížen průběžným procesem změny.
Klíčová slova: francouzská etketa; etiketa; diplomatický protokol; Historie diplomatického protokolu; kulturní paradigma

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 6. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 27. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48254/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: