Rozhodování veřejné správy o cyklotrasách

Název práce: Rozhodování veřejné správy o cyklotrasách
Autor(ka) práce: Polena, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černý, Jan
Oponenti práce: Přibyl, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na cyklistické trasy, které plní rekreační a turistickou funkci. Jejím cílem je vytvoření metody pro hodnocení atraktivity cyklotras uplatnitelné v rozhodovacím procesu veřejné správy. Metoda umožňuje vypočítat atraktivitu a využít ji jako rozhodovací kritérium pro výběr optimálních cyklotras, zároveň nabízí způsob pro tvorbu jejich návrhů. Vychází z teoretických poznatků a z průzkumu recenzí uskutečněných cyklistických výletů. Teoretická část se zabývá veřejnou správou, manažerským rozhodováním a cyklistickou dopravní infrastrukturou, která je pro rozvoj tolik významné cyklistiky klíčová. Metoda je aplikována v reálném území (Třeboňsko), v němž jsou vytvořeny návrhy cyklotras, a v rozhodování s jedním a se dvěma kritérii je vybrána nejlepší trasa.
Klíčová slova: cyklistika; atraktivita; cyklotrasy; rozhodování; veřejná správa
Název práce: Public Administration Decision-Making on Cycle Routes
Autor(ka) práce: Polena, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černý, Jan
Oponenti práce: Přibyl, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on cycle routes fulfilling recreational and touristic function. The aim is creation of a method for evaluating cycle routes attractiveness, applicable in public administration decision-making process. The method enables to compute attractiveness value and to use it as a decision criterion for selecting optimal cycle routes, it also proposes the way their designing. It is based on theoretical knowledge and on a survey of bike trips reviews. The theoretical part deals with public administration, managerial decision making and with cycling infrastructure, which is important for development of cycling. The method is applied in a real territory (Třeboň region) where several cycle routes are designed, and in a decision making both with one and two criteria optimal route is selected.
Klíčová slova: cycle routes; decision making; public administration; attractiveness; cycling

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2014
Datum podání práce: 20. 4. 2015
Datum obhajoby: 3. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46244/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: