Firemní kultura v multinacionální společnosti

Název práce: Firemní kultura v multinacionální společnosti
Autor(ka) práce: Hudcová, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Müllerová, Frantriška
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na představení pojmu firemní kultura a její aplikaci v multinacionálním prostředí. Obsahem teoretické části je definice firemní kultury, určení jejích funkcí a vlivů, které ji utvářejí. Jelikož porovnávám kulturu českou s kulturou americkou, zařadila jsem partii charakterizující typické rysy obou národů a jejich specifika v obchodním jednání. Praktická část je věnována společnosti Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o., původně českému výrobnímu podniku, dnes jedné z dceřiných firem americké korporace UTC. Cílem mé práce bylo zhodnotit sílu firemní kultury, popsat její vnější projevy a rozhodnout o životaschopnosti amerického konceptu v českém prostředí.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 12. 2007
Datum podání práce: 10. 12. 2007
Datum obhajoby: 17. 1. 2008
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7181/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: