Návrh postupu tvorby aplikace pro Linked Open Data

Název práce: Návrh postupu tvorby aplikace pro Linked Open Data
Autor(ka) práce: Budka, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou otevřených propojitelných dat. Cílem práce je představit čtenáři tuto problematiku a přiblížit možnosti využití otevřených propojitelných dat pro tvorbu užitečných aplikací skrze vytvoření návrhu postupu pro jejich vývoj. Teoretická část práce nabízí pohled do problematiky otevřených dat, otevřených propojitelných dat a NoSQL databází. Podrobněji se věnuje grafovým databázím a jejich porovnání oproti relačním dle definovaných kritérií. Dalším cílem práce je realizace aplikace dle navrženého postupu, která nabízí vizualizaci a prezentaci otevřených dat Nejvyššího kontrolního úřadu a České obchodní inspekce. Aplikace je realizována za účelem verifikace navrženého vývojového postupu a demonstruje také samotnou propojitelnost dat ze dvou odlišných zdrojů. Součástí práce je výběr vývojové metodiky pro optimalizaci práce na realizaci výsledné aplikace a také grafového databázového systému, který bude sloužit pro uchování a manipulaci s otevřenými daty pro účely realizované aplikace.
Klíčová slova: návrh aplikace; vývojové metodiky; PHP; Neo4j; grafové databáze; NoSQL; Linked Open Data
Název práce: The proposal of application development process for Linked Open Data
Autor(ka) práce: Budka, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Bruckner, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the issue of Linked Open Data. The goal of this thesis is to introduce the reader to this issue as a whole and to the possibility of using Linked Open Data for developing useful applications by proposing a new development process focusing on such applications. The theoretical part offers an insight into the issue of Open Data, Linked Open Data and the NoSQL database systems and their usability in this field. It focuses mainly on graph database systems and compares them with relational database systems using predefined criteria. Additionally, the goal of this thesis is to develop an application using the proposed development process, which provides a tool for data presentation and statistical visualisation for open data sets published by the Supreme Audit Office and the Czech Trade Inspection. The application is mainly developed for the purpose of verifying the proposed development process and to demonstrate the connectivity of open data published by two different organizations.The thesis includes the process of selecting a development methodology, which is then used for optimising work on the implementation of the resulting application and the process of selecting a graph database system, that is used to store and modify open data for the purposes of the application.
Klíčová slova: Linked Open Data; application design; PHP; graph databases; NoSQL; development methodologies; Neo4j

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2014
Datum podání práce: 12. 5. 2015
Datum obhajoby: 29. 5. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49972/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: