Modelování business procesů v investičním bankovnictví

Název práce: Modelování business procesů v investičním bankovnictví
Autor(ka) práce: Helebrant, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Svatoš, Oleg
Oponenti práce: Řepa, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá modelováním business procesů v oblasti investičního bankovnictví, k čemuž jsou stanoveny tři cíle. Prvním cílem je vymezení oblasti investičního bankovnictví. Druhým cílem je model systému procesů konkrétní části investičního bankovnictví z reálného prostředí, který je zde vytvořen za pomoci metodiky MMABP. Tento model je na závěr doplněn o analýzu z hlediska procesního řízení, což je třetím cílem práce.
Klíčová slova: MMABP; proces; KPI; poradenství; bankovnictví; modelování; business
Název práce: Business process modeling in investment banking
Autor(ka) práce: Helebrant, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Svatoš, Oleg
Oponenti práce: Řepa, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis deals with modeling of business processes in the areas of investment banking. There are three objectives. The first objective is the explanation of investment banking. The second objective is to model the system processes a specific part of the investment banking from the real environment, what is created here with the help of the methodology MMABP. In the end, the model is supplemented with the analysis in terms of process management, which is the third goal of the thesis.
Klíčová slova: banking; MMABP; KPI; counseling; business; process; modeling

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 9. 2014
Datum podání práce: 15. 12. 2014
Datum obhajoby: 1. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/49232/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: