Jednostrannost vs. Mnohostrannost : Rusko a Brazílie v porovnání

Název práce: Jednostrannost vs. Mnohostrannost : Rusko a Brazílie v porovnání
Autor(ka) práce: Nascimento Dias, Joao Henrique
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem následujícího článku je porovnat obchodní politiky Brazílie a Ruské federace , analyzovat jejich vkládání do globálních hodnotových řetězců . Stručně řečeno , se tvrdí, že obě země budou následovat strategii tří výsledků v oblasti mezinárodního obchodu . Brazílie zaměřuje své úsilí na mnohostranné , regionální a dvoustranné úrovni , zejména s rozvojovými a rozvíjejících se zemí . Rusko se také zaměřuje na mezinárodní a regionální úrovni , aletřetí pilíř strategie je" Look Východ " , směrem k více dynamických trzích dnešní globální ekonomice.
Klíčová slova: Brasílie; Rusko; obchodní politika
Název práce: Unilateralism vs. Multilateralism: Russia and Brazil in Comparison
Autor(ka) práce: Nascimento Dias, Joao Henrique
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: De Castro, Tereza
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of the following paper is to compare the trade policies of Brazil and the Russian Federation, analysing their insertion in global value chains. Briefly, it is argued that both countries follow a three-track strategy in international trade. Brazil focuses its efforts on the multilateral, regional and bilateral levels, especially with developing and emerging countries. Russia also focuses on the multilateral and regional levels, but the third pillar of its strategy is a "Look East", towards the more dynamic markets of today's global economy.
Klíčová slova: trade policy; Russia; Brazil

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2014
Datum podání práce: 5. 5. 2015
Datum obhajoby: 3. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48468/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: