Kulturní rozdíly ve webdesignu

Název práce: Kulturní rozdíly ve webdesignu
Autor(ka) práce: Rytina, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Charvát, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá teorií mezikulturních rozdílů, konkrétně kulturními rozdíly ve webovém designu. Práce se zaměřuje na weby investičních agentur a jejím cílem je vyzkoumat, jestli webové stránky investičních agentur reflektují národní kulturu země, kterou reprezentují, zdali mezi odlišnými stránkami agentur existuje určitá míra kulturní divergence nebo jestli převažuje kulturní konvergence. Výzkum je založen na předpokladech a východiscích, které specifikoval holandský vědec Geert Hofstede, a k zajištění výzkumu je použito obsahové analýzy. Z výsledků studie je patrná kulturní konvergence na stránkách investičních agentur, přičemž je zřetelný vliv Západních zemí.
Klíčová slova: Geert Hofstede; Kulturní rozdíly; Investiční agentury; Webové stránky; Design
Název práce: Cultural Differences in Webdesign
Autor(ka) práce: Rytina, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kincl, Tomáš
Oponenti práce: Charvát, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This paper deals with theory of cultural differences, specifically cultural differences in web design. This paper aims at websites of investment promotional agencies (IPAs) and its target is to find out whether IPA's websites reflect national culture of representing country, so there is a kind of cultural divergence, or if cultural convergence prevails. The research is based on assumptions and theories of Dutch scientist Geert Hofstede and content analysis is used as a research method. The results imply cultural convergence among websites of IPAs and at the same time influence of Western countries is noticeable. Cultural differences, websites, design, investment promotional agencies, Geert Hofstede.
Klíčová slova: Investment promotional agencies; Cultural differences; Geert Hofstede; Design; Websites

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 11. 2013
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 4. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45615/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: