Obchodní jednání a etiketa současné Číny

Název práce: Obchodní jednání a etiketa současné Číny
Autor(ka) práce: Babická, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gullová, Soňa
Oponenti práce: Müllerová, Františka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce popisuje a objasňuje zvláštnosti obchodního jednání s čínskými partnery. Daná problematika je začleněna do širších souvislostí - včetně charakteristiky základních rysů čínské kultury, objasnění specifik čínské komunikace a výkladu čínské etikety. Práce také ozřejmuje obchodní specifika různých oblastí Číny a jednotlivých typů podniků a uvažuje nad tím, do jaké míry ovlivňuje v současnosti Západ čínskou mentalitu.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 12. 2007
Datum podání práce: 11. 12. 2007
Datum obhajoby: 18. 12. 2007
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/7203/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: