Evropský parlament

Název práce: Evropský parlament
Autor(ka) práce: Fiřtík, Václav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Slonková, Vlasta
Oponenti práce: Joklová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se orientuje na základní popsání institucionálního systému Evropské unie s hlavním těžištěm na Evropský parlament. Diskutovány jsou úlohy a pravomoci EP. V poslední kapitole jsou rozebírány aktuální otázky, kterými se EP v době psaní práce zaobíral.
Klíčová slova: -

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2006
Datum podání práce: 1. 9. 2006
Datum obhajoby: 14. 9. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3455/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: