Vytvořte editor kopenogramů jako plugin do vývojového prostředí Visual Studio

Název práce: Vytvořte editor kopenogramů jako plugin do vývojového prostředí Visual Studio
Autor(ka) práce: Mirsha, Yevgen
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Suchan, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je věnovaná problematice grafické prezentace algoritmů, způsobům provedení takových prezentací a nástrojům, umožňujícím převedení programovacích kódů do výše zmíněného tvaru. Cílem práce je navržení a realizace nástroje, umožňujícího grafickou prezentaci zdrojových kódů, vyvíjených na platformě Microsoft .NET ve tvaru kopenogramů. Důvodem výběru cíle práce je absence nástrojů podporujících tvorbu kopenogramů v rámci platformy Microsoft .NET. Práce sestává z části teoretické a části praktické. V teoretické části je úvod do grafické prezentace algoritmů, analýza způsobů takové prezentace a úvod do způsobu grafické prezentace pomocí kopenogramů. Praktická část obsahuje navržení a implementaci nástroje pro prezentaci kopenogramů na základě analýzy programovacího kódu. Vzniklý nástroj je v podobě rozšíření pro rozšíření vývojového prostředí Microsoft Visual Studio. Součástí praktické části je dále implementační příručka, popis technologií, využitých při implementaci navrženého nástroje, a uživatelská příručka s návodem, vysvětlujícím, jak s nástrojem zacházet.
Klíčová slova: Kopenogramy; balíková rozšíření Microsoft Visual Studia; Roslyn; grafická prezentace algoritmů; vývoj rozšíření vývojového prostředí Microsoft Visual Studio
Název práce: Creating kopenograms editor as an extension of Microsoft Visual Studio integrated development environment
Autor(ka) práce: Mirsha, Yevgen
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Suchan, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is devoted to the problems of algorithms graphical presentation, ways of execution such presentations and instruments enabling conversion of programming code to the above form. The aim of this work is designing and implementing tool enabling to kopenogram graphical presentation of programming codes, developed on the Microsoft.Net framework. The work contains of theoretical and practical parts. Theoretical part contains an introduction into the algorithm graphical presentation theory, methods of providing such presentation and an introduction to the graphical presentation using kopenograms. Practical part includes the design and implementing of a tool for kopenogram presentation based on an analysis of the programming code. The resulting tool is an extension of Microsoft Visual Studio development environment. Also practical part contains implementing guide and a briefing of technologies where used in a current implementation and user manuals with instructions on how to handle.
Klíčová slova: Kopenograms; developing Microsoft Visual Studio extentions; Microsoft Visual Studio package extentions; Microsoft Roslyn; algorithm graphical presentation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Podniková informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 5. 2014
Datum podání práce: 2. 12. 2015
Datum obhajoby: 2. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47920/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: