Turistický produkt v regionu Jižní Čechy

Název práce: Turistický produkt v regionu Jižní Čechy
Autor(ka) práce: Jakešová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Švanda, Pavel
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou současné nabídky a předpokladů cestovního ruchu ve městě Jindřichův Hradec. Cílem práce je na základě této analýzy navrhnout nový potenciální turistický produkt, který je v souladu s aktuálními trendy cestovního ruchu. Navrhovaný produkt je konstruován tak, aby zvýšil doposud nízkou délku pobytů ve městě. Krátká délka pobytů a zároveň nízký počet přenocování byly hlavním motivem pro výběr města Jindřichův Hradec v turistickém regionu Jižní Čechy. Cíle je dosaženo za pomoci metody srovnávání, analýzy a syntézy. V závěru je navrhnut a popsán turistický produkt pod názvem Za poznáním Jindřichohradecka na kole.
Klíčová slova: cestovní ruch; turistický produkt; cykloturistika; Jindřichův Hradec; lokalizační a realizační předpoklady
Název práce: Tourist Product in the South Bohemian Region
Autor(ka) práce: Jakešová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Švanda, Pavel
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis analyses the current offering and assumptions of tourism in the city of Jindřichův Hradec. Based on this analysis, thesis aims to propose a new potential tourist product which is in line with current trends. The product is constructed to increase short duration stays in the city. Short stays and low number of spent nights overall were the main reasons for choosing the city of Jindřichův Hradce, out of a tourism region of Jižní Čechy. The goal is achieved while using methods of comparison, analysis, and synthesis. In the last chapter there is an introduction to a tourist product called Za poznáním Jindřichohradecka na kole.
Klíčová slova: tourism; tourist product; cycle tourism; Jindřichův Hradec; localization and implementation assumptions

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2014
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 8. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46346/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: