Přenositelnost skandinávského modelu sociálního státu na základě makroekonomické analýzy

Název práce: Přenositelnost skandinávského modelu sociálního státu na základě makroekonomické analýzy
Autor(ka) práce: Baštářová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němcová, Ingeborg
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce řeší otázku přenositelnosti skandinávského sociálního modelu na země Pobaltí a Island. Cílem práce je zjistit, zda a do jaké míry jsou Estonsko, Lotyšsko, Litva a Island připraveny model převzít. V práci jsou využity tři hlavní metody, a to analýza makroekonomických ukazatelů a indexů konkurenceschopnosti, syntéza pomocí tzv. magického pětiúhelníku a komparace skrze výpočet variačního koeficientu. Práce tvoří tři hlavní celky. První se zabývá teorií a metodologií. Druhá část aplikuje informace získané z databází světových organizací a sleduje jejich vývoj. Poslední část pak tyto údaje srovnává.
Klíčová slova: přenositelnost; makroekonomické ukazatele; konkurenceschopnost; sociální model; Island; země Pobaltí; Skandinávie
Název práce: Transferability of Scandinavian model of welfare state based on macroeconomic analysis
Autor(ka) práce: Baštářová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Němcová, Ingeborg
Oponenti práce: Hnát, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with question of Scandinavian social model's transferability on Baltic countries and Iceland. The aim of the thesis is to establish whether and to what extent Estonia, Latvia, Lithuania and Iceland are ready to adopt the system. Three main methods are used in the thesis, namely: analysis of macroeconomic indicators and competitiveness indices, synthesis using the magic pentagon and comparison via coefficient of variation. The thesis comprises three main parts. The first one deals with theory and methodology. The second part applies information gained from databases of world organisations and follows their development. The last part then compares these figures.
Klíčová slova: transferability; macroeconomic indicators; competitiveness; social model; Iceland; Scandinavia; Baltic countries

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2013
Datum podání práce: 15. 12. 2014
Datum obhajoby: 10. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/45984/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: