Projekt elektronické ošetřovatelské dokumentace v kontextu eHealth

Název práce: Projekt elektronické ošetřovatelské dokumentace v kontextu eHealth
Autor(ka) práce: Žornová, Dominika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Zelená, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce na téma Projekt elektronické ošetřovatelské dokumentace v kontextu eHealth (světové koncepce elektronického zdravotnictví) analyzuje možnosti využití informačních technologií ve zdravotnictví se zaměřením na problematiku vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě a analyzuje způsob zavádění těchto technologií formou projektů. Hlavním cílem práce je vytvoření plánu projektu elektronické ošetřovatelské dokumentace ve Fakultní nemocnici Plzeň pomocí standardizované metodiky projektového řízení IPMA s důrazem na analýzu a řízení rizik a využití získaných poznatků v kontextu elektronizace resortu zdravotnictví. Plánování vývoje a implementace nového modulu klinického informačního systému využívá agilní metodiky vývoje softwaru a práce, kromě definice projektu a projektového řízení včetně jeho standardizovaných metodik, uvádí způsoby vedení zdravotnické dokumentace dle platné legislativy včetně podmínek jejího vedení v elektronické podobě, popisuje fungování nemocničních informačních systémů, zajištění jejich bezpečnosti a ochrany dat, se kterými operují, a zmiňuje využití Národního zdravotnického informačního systému.
Klíčová slova: projekt; elektronická dokumentace; zdravotnictví; eHealth; informační systém
Název práce: Project of Electronic Nursing Documentation in the eHealth Context
Autor(ka) práce: Žornová, Dominika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Zelená, Veronika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The dissertation on Project of Electronic Nursing Documentation in the eHealth (worldwide concept of electronic healthcare) Context analyses use of information technology in healthcare focusing on electronic healthcare documentation and also analyses means of information technology implementation using project management. The dissertation goal is to create a plan of the Project of Electronic Nursing Documentation at University Hospital Plzeň using standardized methods of the IPMA Project Management focusing on risk analysis and management and use of acquired knowledge in the eHealth context. Software development and implementation of the new clinical information system module utilizes agile methods of software development. The dissertation states the definition of project and project management within its standardized methods, presents means of healthcare documentation in compliance with current legislation and terms of healthcare documentation use in its electronic form, describes the hospital information systems, data security policy and mentions the National Healthcare Information System.
Klíčová slova: project; electronic documentation; healthcare; eHealth; information system

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 1. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2015
Datum obhajoby: 5. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/50937/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: