Vstup malých a středních podniků České republiky na evropské trhy a vybrané nástroje jejich podpory

Název práce: Vstup malých a středních podniků České republiky na evropské trhy a vybrané nástroje jejich podpory
Autor(ka) práce: Vaculová, Šárka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Němečková, Iveta
Oponenti práce: Trojanová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a historií malých a středních podniků na území České republiky a jejich vstupem na evropské trhy. Cílem práce je zejm. rozebrat vybrané možnosti podpory těchto podniků ze strany státních a nestátních institucí. Značná pozornost je věnována agenturám CzechInvest (a operačnímu programu OPPIK 2014 - 2020) a CzechTrade, dále také institucím EGAP a ČEB. Detailně se tato práce věnuje taktéž podnikatelskému inkubátoru "Jihomoravské inovační centrum" a možnostem, které nabízí malých a středním podnikům. V závěru práce je zhodnocena konkrétní firma, její působení v Jihomoravském inovačním centru a její důvody expanze na zahraniční trhy.
Klíčová slova: Jihomoravské inovační centrum; podnikatelský inkubátor; Švýcarsko; Česká republika; ČEB; malé a střední podniky; EGAP; CzechTrade; CzechInvest; OPPIK; formy vstupu na zahraniční trhy; státní a nestátní podpora
Název práce: Entry of small and medium-sized enterprises of Czech Republic to European markets and selected instruments of their state and private support
Autor(ka) práce: Vaculová, Šárka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Němečková, Iveta
Oponenti práce: Trojanová, Kamila
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with development and history of small and medium-sized enterprises in the Czech Republic and their entry to European markets. The aim of this thesis is to analyse selected instruments of support of state and private institutions. The biggest attention is paid to CzechInvest (with operation programe OPPIK 2014 - 2020) and CzechTrade agencies and also to EGAP and ČEB institutions. This thesis also deals in detail with business incubator "South Moravian Innovation Centre" and opportunities which this centre provides to small and medium-sized enterprises. In the end of the thesis is evaluated one concrete company, its activities in South Moravian Innovation Centre and its reasons for expansion to foreign markets.
Klíčová slova: business incubator; South Moravian Innovation Centre; ČEB; EGAP; CzechTrade; state and private support; CzechInvest; forms of entry to foreign markets; Switzerland; small and medium-sized enterprises; Czech Republic; OPPIK

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2014
Datum podání práce: 31. 3. 2015
Datum obhajoby: 4. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/46983/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: