Správa mobilních zařízení v podniku

Název práce: Správa mobilních zařízení v podniku
Autor(ka) práce: Hoa, Thai Hai
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá správou mobilních zařízení v podniku. Je zaměřena na analýzu funkcí operačních systémů chytrých mobilních zařízení, které umožňují jejich správu. Dále je v práci provedena analýza softwarových nástrojů a řešení pro jejich správu. Následně je navržen fiktivní podnik, pro který je vybráno nejvhodnější softwarové řešení dle multikriteriálního výběru.
Klíčová slova: mobilní zařízení; EMM; MDM; správa mobilních zařízení; mobilní platforma
Název práce: Mobile device management in the enterprise
Autor(ka) práce: Hoa, Thai Hai
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šedivá, Zuzana
Oponenti práce: Pour, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is about mobile device management in the enterprise. It is focused on analyzing the features of operational systems of mobile devices, that allows their management. Further there is analysis of software tools and solutions, specifically designed for mobile device management. And then there is provided fictional company, for which this thesis finds most suitable software solution based on multicriterion selection.
Klíčová slova: mobile platform; mobile device; EMM; mobile device management; MDM

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 2. 2015
Datum podání práce: 6. 5. 2015
Datum obhajoby: 25. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51103/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: